Lichtflitsen

13. jan, 2021

Onrecht is mijn hele leven
al een trigger.
Wanneer ik onrecht voel
gaat er innerlijk iets in me af.

Vroeger als kind reageerde ik
als vanzelf op dit gevoel,
tegenwoordig voel ik het en
ga ik onderzoeken.

Vroeger kwam er 
een storm op gang,
tegenwoordig gaat er 
een licht aan.

Ik heb gedurende mijn leven
geleerd dat onrecht bestaat
en dat zolang men in het 
huidige systeem
van geld, controle en macht
blijft leven
er altijd onrecht zal zijn.

En laat dat systeem nou
op het punt staan 
om om te vallen.

We leven in een bijzondere tijd.

Lichtflits

12. jan, 2021

Wat je nu zaait, zul je oogsten.

Wat je nu gelooft, zal waarheid worden.

Met wat je nu voelt, zaai je.
Je voedt het met je woorden
en met je gedachten.

Die verantwoordelijkheid
heeft altijd bij jou gehoord
en dat zal altijd ook zo blijven.

Iedereen heeft de vrije keuze.
Zelfs wanneer het niet zo lijkt.

We hebben allemaal voordat we
hier kwamen voor een verhaal
moeten kiezen, zo werkte het systeem.

Dit systeem schrompelt nu ineen,
we staan op een historisch kantelpunt.
Zo boven zo beneden,
dus wat er in de energie gebeurt,
gebeurt ook in de wereld,
gebeurt ook in jou.

Iedere dag wordt nu de trilling
op aarde verhoogd,
dus ook in de wereld
en ook in jou.

Als je je je hart open hebt,
je voelsprieten aan hebt staan,
je innerlijke rotzooi helemaal
hebt getransformeerd naar vergeving,
dan voel je dat we iedere dag
een treetje hoger gaan.

Je lichaam kan er wel moeite
mee hebben en je hoofd kan
volledig in de chaos zitten.
Maar je weet inmiddels
dat het er gewoon bijhoort
en je kan daarin meestromen.
Go with the flow.

Op 11-1 gingen we met zijn allen
een grote sprong omhoog
en voelt het alsof we op nieuw
terrein zijn gekomen.
De chaos in de wereld is er
het bewijs van, mensen worden
in heel oude stukken geraakt.
Die stukken moeten worden opgeruimd,
losgelaten.

Des te meer lichtenergie er op aarde komt,
des te meer het duister wordt verlicht.
Het systeem schrompelt al ineen,
dus dat wat je ziet, weet, hoort en voelt,
komt voorbij om gevoeld te worden
en je iets over jezelf te vertellen.
Leer.

Ik hoorde de zin:
Wat je nu zaait, zul je oogsten.
En voelde hoe zuiver en scherp
deze uitspraak is.

Jij mag kiezen voor jezelf wat
je wil zaaien.

Weet dat je woorden en je acties
je zaadjes zijn.

Dankzij alles wat er 
om je heen gebeurt, 
gaat je innerlijke zon
steeds een beetje harder schijnen.

En dat gevoel geeft vertrouwen,
liefde en blijdschap.

Durf te voelen.

Lichtflits

12. jan, 2021

Fouten moet je maken,
anders leer je niks.

Ooit had ik een gesprek 
met mijn dochter over 
waarom ze geen sommen 
wilde maken op school.

En haar antwoord was,
als ik geen sommen maak,
maak ik ook geen fouten.

Ik vond het slim bedacht.
Rekenen was niet haar ding
en blijkbaar was ze klaar
met al die rode strepen.

Ik legde haar uit dat ik zelf
wel van fouten hield.
Dat je precies kan zien
wat je nog kan leren.
En dat je juist door fouten
te bekijken, kan uitvinden
hoe het dan wel moet.

Het bracht me terug naar een eigen
schoolsituatie waarin ik bij
de meester ging staan en weigerde
nog een som te maken.
Ik eiste een goede uitleg voordat
ik verder ging, omdat rode strepen
mij niet verder hielpen naar begrip.

Een boze meester zette mij
terug op mijn plaats maar mijn
weigering bleef in stand.

Ik vond namelijk dat ik volledig
in mijn recht stond, hij wilde
dat ik sommen maakte en ik
wilde die sommen niet eeuwig
overnieuw maken en kwam tot
de conclusie dat zonder een goede
uitleg dat kwartje niet ging vallen.

Mijn dochter heeft het blijkbaar niet
van een vreemde.
Maar waar ik mijn mond open deed,
koos zij voor onzichtbaarheid om
later te horen dat ze niet doorwerkte.

Laatst hadden we weer een gesprek 
over het vervelende gevoel van
fouten maken. Je wil het graag goed
doen, maar toch lukt het niet.
En dat je dan opgeeft of er omheen
gaat draaien om dat gevoel maar
niet te krijgen.

En dat dat eigenlijk alleen maar komt
door hoe je naar fouten kijkt
en dat de manier waarop je er naar
kijkt je al vroeg wordt aangeleerd.
Niemand wil de rode strepen nadat
je je best hebt gedaan en toch heeft
iedereen ze gehad.

Het goede, het harde werken, de
inzet die je levert worden niet benadrukt,
het is het resultaat dat telt.
En dat maakt vele kinderen en
volwassenen onzeker.

Hoeveel kinderen en volwassenen
denken dat ze dom zijn omdat
ze teveel rode strepen hebben ontvangen.
Terwijl dat helemaal niet het geval
hoeft te zijn.

Ik ben zoveel kinderen tegengekomen
die anders denken, andere manieren
van leren hebben en die met simpele
oplossingen of aanwijzingen mega
grote sprongen maakten in hun ontwikkeling.

En daarnaast mogen we ons ook
gaan afvragen of dat wat we aanbieden
en afdwingen in het onderwijs
de ontwikkeling van kinderen uberhaubt
wel dient. 

Mijn dochter kijkt me aan
wanneer ik zeg, fouten moet je maken
anders leer je niets.

Van niet kunnen naar wel kunnen
is een proces, dat heet leren.
En natuurlijk is het logisch dat
wanneer je iets leert, dat het niet
altijd goed gaat. Anders zou het
geen leren heten.

Het oeverloos herhalen van iets
wat je al kan of weet, is
namelijk geen leren.
De krul door al je werk is de
bevestiging dat je iets beheerst
en dat het tijd is voor de volgende
uitdaging.

Ik leer nog iedere dag en ik maak
ook nog steeds fouten.
En iedere fout laat mij zien waar
ik naar mag kijken. En ik puzzel
net zo lang tot ik bij het juiste
antwoord kom. Daar geniet ik van.

Dat is de houding die 
mijn nieuwgierigheid wekt.
Die mijn puzzel steeds groter maakt
waardoor ik nieuwe inzichten
ontvang en ik weer verder kom 
op mijn zelfgekozen pad.

Leren is het leukste en meest
interessantste wat er is.
En ik laat mij nooit tegenhouden
door fouten.

In het leven kan je niet verliezen.
Enkel winnen of leren.

Lichtflits

11. jan, 2021

Ik wil het begin zijn 
van het goede begin.

Dus ik begin...

Jij ook ?

Lichtflits

10. jan, 2021

De Gouden Eeuw komt er echt aan.

Ik begrijp alle twijfels die je
nu nog hebt.
Ik begrijp je angsten ook.
Maar weet dat die voortkomen
uit je gedachten en dat wat je
wordt verteld.

Wanneer je diep naar binnen gaat
en je eigen vragen stelt vanuit
de plek van vrede in jezelf,
zul je merken dat er antwoorden
komen met hele andere inzichten. 

Eeuwen hebben de duistere krachten
hun best gedaan om je bij je eigen
licht weg te houden en eeuwen is
dat ook gelukt.

Maar nu staan we op een omslagpunt.

De lessen die je nu voor je voeten
krijgt geworpen komen voorbij zodat
je het spel kan doorzien.
Jij bent het die een innerlijke verandering
door mag gaan, die vanuit het hoofd
mag zakken naar je gevoel.

Begrijp dat het voor veel mensen
eerst zichtbaar moet worden,
dat het ongeloof en het wantrouwen
in eigen gevoel een normale reactie
is van het hoofd.

Om dit te doorbreken hebben
de meeste mensen de techniek
van het verleden nodig en dat zijn
schokken en chaos. 

We hebben het karma deel al verlaten,
het is niet meer nodig om door karma
te leren omdat er zich al iets nieuws
ontwikkeld heeft in de mens.

Maar zolang je nog zo vast zit in
het hoofd kan je daar niet bij.
Het hoofd zal de komende tijd
geschokt worden zodat emoties
en gevoelens beginnen te stromen.

Voor eens en altijd zal de duisternis,
de werkelijke duisternis die de mensheid
vanaf het begin heeft geregeerd,
de aarde verlaten.

Het is al te voelen hoe het iedere dag
een beetje lichter wordt van binnen.
En het is nu heel goed mogelijk om
iedere dag je goed en in vrede te voelen,
ondanks wat er in de buitenwereld gebeurt.

Dit is de laatste fase.
En het is aan jou hoe je die gaat ervaren.
Weet dat iedere emotionele riedel
die in je leven voorbij komt,
het laatste deel is van je innerlijk
schoonmaak proces.

De Gouden Eeuw komt er echt aan nu
of nog preciezer, die is al begonnen.

Vergeet niet, al het duister dat zichtbaar
wordt gemaakt, is alleen maar te zien
omdat er licht op schijnt.

Het Gouden Licht.

Lichtflits