Lichtflitsen

24. jul, 2021

Recht door zee ...
Ik hou ervan.

Eerlijk en duidelijk,
ik hou ervan.

Vooral tegen jezelf.Niet om jezelf af te kraken,
maar wel om de trilling
van waarheid te voelen.

Liegen tegen jezelf,
alles bij een ander neerleggen
zodat je maar niet aan jezelf
gaat werken, is een strategie
die je nergens gaat brengen.

Het is de bedoeling dat je
een volle cirkel wordt,
met alle gevoelens en emoties.

Alleen wanneer je jezelf 
recht in de spiegel aankijkt,
werkelijk ziet wie je bent,
met je onkundes en je kundes,
loop je je eigen pad.

Vergeef je fouten,
ze waren enkel daar om te leren.
Neem verantwoordelijkheid voor
je eigen daden en gedachten.
En schuif niets van je af.

Iedereen speelt een rol
in dit belangrijke verhaal.
En een ieder mag zijn eigen
weg hierin vinden.

Het afschuiven op een ander
is misschien wel heel makkelijk,
het ontneemt je de verantwoordelijkheid.

Maar als je werkelijk in je eigen
waarheid wil leven, moet je ook
voor ieder deel verantwoordelijk zijn.

Wees gewoon in alles heel
eerlijk naar jezelf.
Al was het maar om in de
trilling van waarheid te komen
die je je ware verhaal zal tonen.

Lichtflits

23. jul, 2021

Extra duister, 
extra licht.

Wortels in de grond,
met blote voeten 
op de aarde,
je rug recht,
je licht aan.

Hoofd omhoog,
schouders naar achteren.

Adem,
maak contact
met de natuur.

Leef je natuur.Vrede,vreugde
innerlijke kalmte
en balans.

Je hart vol liefde.

Jij kan dit.
Ga staan in
je eigen kracht
en straal.

Lichtflits

22. jul, 2021

Het zijn gewoon echte golven,
stel je dat zo maar voor.
Iedere keer opnieuw komen
er golven energie aan.

Je kan ze voelen.

 De ene keer slaan ze je om en
ben je verplicht om weinig te doen,
moet je je er aan overgeven.

Strakke spieren,
elektriciteit in de rug,
watten in je hoofd,
chaos.

En de andere keer
lijkt het wel alsof je mee surft
op een krachtige energie.

Veel energie,
je krijgt veel gedaan,
ook in de oude klussen
komt beweging.
Ordening en helderheid.

En soms wiebel je van het
een naar het andere.

Een golf heeft een stuwende
en een trekkende beweging.

Soms is het eb en soms is het vloed.
Daar kun jij niets aan doen.

Wanneer je weerstand voelt,
weet dan dat het verspilde energie is.
Het is de natuur in beweging
en daar kun jij niets aan veranderen.

Maar jij mag wel kiezen voor
hoe je het wil ervaren.

Beweeg je tegen of
beweeg je mee ......

Lichtflits

21. jul, 2021

Ik ontken het duister niet.
Ik weet dat het er is,
ik weet dat het zich ook
in mij bevindt.

Maar ik heb een keuze gemaakt
om het grootste gedeelte
van mijn aandacht te richten
op het licht.

Om te reageren, te antwoorden
vanuit de frequentie van licht.
Soms vanuit de laagste trilling
van liefde en soms vanuit de hoogste.
Maar altijd vanuit de kern van liefde.

In deze wereld leven we in dualiteit.
Beide uitersten zijn aanwezig.
De laagste en de hoogste trillingen.

 Wanneer je haat toelaat, tril je niet
meer in de energie van liefde.
Wanneer je angst toelaat tril je niet
meer in de energie van liefde.
Wanneer je een ander iets aandoet,
tril je niet meer in de energie van liefde.

Daarom geven deze energieen je
ook zo'n slecht gevoel.
Het is een teken dat je 
je ziel negeert.

Ik ontken het duister niet.
Ik weet dat het er is,
ik weet dat het zich ook
in mij bevindt.

Ik kies er alleen bewust voor 
om steeds wanneer er iets gebeurt
dat onliefde is, dat mij uitnodigt
om mee te gaan in de laagste
trillingen, in haat of angst,
om me daar niet mee te verbinden.

Zodra je de verbinding aangaat
geef je jezelf toestemming om
mee te trillen in die frequentie.
Alles is immers ook in jou aanwezig.

Om daar weer uit te komen
moet je de energetische verbinding
verbreken.

Je weer richten op de liefde in jezelf
en voor jezelf.

En daarvoor gebruik je je gedachten,
je handelingen en je weten.

Je innerlijke kracht van liefde.

Lichtflits

20. jul, 2021

Het wordt niet voor je gedaan.
Dat opruimen en loslaten.
Het is iets waar jij voor moet kiezen,
je moet de bereidheid hebben 
om je tranen te laten stromen,
je boosheid vorm te geven,
eerlijk te zijn naar jezelf,
je eigen donkere stukken te zien,
zonder van jezelf 
een slachtoffer te maken.

Het is lef hebben,
de moed vinden om stappen te maken,
je aan je eigen keuzes te houden,
jezelf bij de kladden te pakken
en durven in te zien 
dat je krachtig bent, 
dat jij bepaalt 
hoe met je leven om te gaan,
de vrijheid hebt om te kiezen
hoe te reageren.
Wat er dan ook komt.

Jij bepaalt de trilling van je energie
en je uitdaging is om de hoogste
trilling te vinden in iedere situatie.

Lichtflits