14. nov, 2022

Vrije wil en keuze

Vrije wil en keuze

Loslaten om door te kunnen lopen.

De innerlijke groei is volop aan de gang.
En op een bepaalde manier begin je 
van binnen te voelen, aan welke lijnen
je nog vastzit waardoor je niet verder kan.

Het doorknippen van die lijnen
kan een emotioneel proces zijn.
Ergens wil je wel blijven hangen
vanwege goede oude herinneringen.

En aan de andere kant wordt de behoefte
om jezelf te zijn, om verder te groeien,
om jezelf energetisch uit te breiden,
om je denkwereld te vergroten,
steeds groter.

Jezelf uitspreken zonder dat je daarvoor
wordt afgekeurd of uitgelachen.
Niet iedere keer de confrontatie aangaan,
maar diepgaande gesprekken willen hebben
over alle onderwerpen die je bezighouden.

Jezelf willen uiten in alles wie je bent.

De moed begint te komen,
omdat je hebt ontdekt waar je rem ligt. 
Je ziet dat wat gewenst is, 
dat wat wordt verwacht.
Dat wat wordt afgedwongen 
met controle en macht.

En eindelijk stel je jezelf de vraag,
of jij daar nog langer aan mee wil doen,
zonder daar zelf voor te kiezen.

Je recht op innerlijke vrijheid 
en dus ook je uiterlijke vrijheid, 
begint in jezelf wakker te worden.

De behoefte om jezelf te zijn en 
in vrijheid te mogen spreken 
wordt groter en groter.

Niet om een ander pijn te doen,
maar meer om je eigen ruimte in te nemen
en te ontdekken wie en wat je nog meer bent.

Deze gevoelens horen bij dit proces.
Het is onderdeel van de evolutie van de mens,

Steeds opnieuw zul je deze vragen
voorgeschoteld krijgen:
Wie ben ik in deze situatie en ben
ik bereid nog langer in dit spel mee te spelen.
Of wens ik toch volgens de regels
van vrijheid en liefde te leven.

Het instrument van vrije wil en keuze
zal zich steeds vaker aan je laten zien.

Het is een persoonlijke vraag en een
persoonlijke keuze om in vrijheid te leven.
En het is iets waar de meeste 
mensen bang voor zijn.

Niet alleen voor de consequenties 
van die keuze, maar vooral ook 
voor het verantwoordelijk zijn
voor die keuze.

Op eigen benen staan,
jezelf durven zijn,
is niet iets dat vanzelf gaat
zolang je vastzit in allerlei lijnen 
van verwachtingen, meningen, 
en opdrachten van anderen.

Het is een groeiproces waarin je leert
om eerst eerlijk te zijn naar jezelf,
en om op basis daarvan,
eerlijk te zijn naar de wereld om je heen.

Je bent hier gekomen om te leren werken
met je instrument van vrije wil en keuze.
En dat is nog nooit zo duidelijk geweest
als nu.

Lichtflits
Zeg het zoals het is