12. nov, 2022

Ver-oordeling of be-oordeling

Zelf be-oordeling
of zelf ver-oordeling.

Ik denk dat het altijd 
goed is om je eigen gedrag 
te onderzoeken.

Jezelf de vraag te stellen
waarom je doet wat je doet.


Of je het vanuit jezelf doet
of vanuit een ander.

Omdat het moet
of omdat het mag.

Maar wat mij vooral opvalt
is dat wanneer je dat onderzoek
afsluit, tot je conclusies komt,
we vaak in de zelf- veroordeling
terecht komen.

Jezelf afkeuren is een van de
moeilijkste energieen om te dragen.
Het brengt een soort
van straf met zich mee,
schuld of schaamte die je totaal
lam kunnen slaan.

We maken allemaal fouten,
we ondermijnen onszelf
regelmatig zonder dat we
het zelf in de gaten hebben,
gebruiken maatstaven die niet
altijd vanuit onszelf komen
en remmen daarmee onze
eigen ontwikkeling af.

Een ver-oordeling geeft eigenlijk
aan dat je ergens zeer ontevreden
over bent en regelmatig blijven we dan
hangen in deze energie.

Onszelf steeds opnieuw vertellend
dat je niet goed genoeg bent,
dat je steeds weer faalt,
en dat je niet in staat bent
om iets te veranderen.

Wat helemaal klopt,
deze energie is te zwaar om
een positieve verandering
te veroorzaken.

Een be-oordeling kan soms
nuttig zijn om helder te krijgen
waar je staat, het kan een startpunt
zijn om een betere versie van
jezelf neer te zetten.
Een conclusie waardoor je helder
krijgt welke stappen je wilt nemen.

En door de andere frequentie
voelt het minder zwaar en
is het makkelijker om zaken
in beweging te krijgen.

Lichtflits