2. nov, 2022

Fundament

Fundament

Het wordt tijd om op je 
nieuwe fundament te gaan staan.

De afgelopen jaren heb je 
voor jezelf uitgezocht
wat je nog wel wilt en wat niet meer. 
Zijn er dingen op je pad gekomen 
die een verandering in gang 
hebben gezet.

Ben je anders gaan kijken 
en anders gaan denken.
Heb je jezelf een belangrijke 
plek in je eigen leven gegeven 
en heb je je relaties onderzocht.

Heb je het contact met 
je binnenwereld al gemaakt,
of ben je druk aan het onderzoeken 
hoe je dat zou kunnen doen.

Een verschuiving in jezelf 
die consequenties heeft gehad 
voor het daadwerkelijk opnieuw 
vormgeven van je leven.

En ook al kun je dat overzicht, 
dat zeker weten,
nog niet altijd vasthouden, 
vlieg je erin en eruit.
Je weet, je kent het gevoel.

Je hebt oude emoties losgelaten, 
bent uit je slachtofferrol gekomen 
en leert steeds beter aanvoelen 
in welke energie de mensen 
om je heen zitten.

Vroeger ging je mee in die energie, 
tegenwoordig kun je in je 
eigen energie blijven.

Het wordt je steeds duidelijker 
wat goed voelt en wat niet
en je leert beter je grenzen te stellen.

Je leert te vertrouwen op 
je eigen gevoel en inzichten 
en staat op je eigen benen.

De ander is belangrijk voor je, 
maar je bepaalt je eigen weg.

Heb je al helemaal duidelijk 
wat je als fundament hebt staan? 
Is alles van jou ? Sta je stevig ?

Als dat zo is, vertrouw er dan op
dat het je zal dragen, 
dat het alles gaat dragen wat jij,
vanaf nu, gaat creëren in je eigen leven.

Lichtflits
Uit het boek: Eigen Wijsheid
www.lichtflits.com