29. okt, 2022

Ik hoef geen gelijk

Ik hoef geen gelijk.
Ik zou eerder willen dat
wat ik inmiddels te weten
ben gekomen, niet waar zou zijn.

Maar ik weet dat het waar is.
En het raakt me diep.

Ik snap volkomen dat
de meeste mensen 
het niet willen weten,
want het doet pijn
en het maakt boos en
het brengt verdriet.

Enkel wanneer je volledig
in je hoofd woont,
je jezelf verbindt
met de ratrace en
je geweten hebt uitgeschakeld,
ben je in staat om in
de onwetendheid te blijven.

Ik kan het mensen niet eens
kwalijk nemen.

Wie wil nu zo diep geraakt worden
dat het tijd kost om weer
op te krabbelen,
om het een plek te geven,
om te accepteren dat
er recht voor je neus iets
afspeelt, dat het licht niet
kan verdragen.

Dat je tot de conclusie komt
dat we allemaal ons steentje
hebben bijgedragen in de
overtuiging dat je het beste
deed voor iedereen.

En achteraf blijkt, dat je een
fuik van slechtheid bent
ingelopen, dat je slechts
een pion bent geweest in
een duister spel.
En je wist van niets.

In het grotere geheel,
in de tijd en ruimte van deze
matrix is het een herhalende cirkel.
Iets dat zich door de eeuwen heen
steeds heeft herhaald.

Jouw ziel weet daarvan,
ergens diep van binnen liggen
al die duistere verhalen opgeslagen.
Of je nou slachtoffer of dader was,
de energie van de matrix dwong
je steeds om keuzes te maken
in laag trillende energieen.

Deze tijd is ervoor bedoeld
om het af te sluiten.
Om de eeuwenoude matrix
in elkaar te laten storten.
Om het duister in het licht
te zetten en om alle diepe
wonden te helen.

We gaan niet meer zo verder.
Maar voordat het zover is,
moet ieder mens het confronterende
stuk van het pad onder ogen zien.
We leunen op de matrix, we
houden het zelf in stand.

Ik moet weer denken aan de
pastoor die zei:
De vraag is wat er gebeurt 
wanneer we de stekker eruit
trekken, en of God dan blijft staan.

Mijn God en ikzelf blijven
in Licht en Liefde staan.
Met een rechte rug sta
ik voor alle kinderen van
deze aarde.

Ik hoef geen gelijk.
Ik zou liever willen dat 
wat ik inmiddels te weten ben
gekomen, niet waar zou zijn.

Maar ik weet dat het waar is.
En het raakt me diep.

Lichtflits