26. okt, 2022

Straal van Licht

Straal van licht

Stel je eens voor dat alles 
wat je aandacht geeft,
verlicht wordt door een 
straal licht dat uit jou komt.

En deze straal laat alles groeien,
waar jij je aandacht op richt.

Doe dat eens een dag,
en word je bewust van wat jij 
laat groeien in je leven 
en welk gevoel dat oplevert.

Wat komt er dan op 
een dag allemaal voorbij ?
En wil je dat alles waar je 
je aandacht op richt groeit ?

Of zitten er dingen bij die je 
liever niet wilt laten groeien ?

Dat waar je je aandacht 
op richt groeit,
richt je je op ellende 
dan ervaar je ellende,
richt je je op vrede 
dan ervaar je vrede....

Wat zet jij dagelijks in het licht ? 
Wat geef jij energie ?

Zonder dat je het misschien 
in de gaten hebt,
geef je de hele dag energie 
aan situaties en mensen
waar je je aandacht op richt.

Lichtflits
Uit het boek: Iets in jou