20. okt, 2022

Trainen

"En iedere keer wanneer je
mij oppakt en vastzet,
zal ik er sterker uitkomen.
Zal ik me opdrukken,
op de plaatst boksen,
zodat ik er sterker uitkom."

Ik hoorde het iemand zeggen.
Omdat hij diep van binnen voelt
dat hij ergens voor moet gaan staan.

Een duidelijke grens aangevend.
Tot zover en niet verder.
Wat niet klopt, dat klopt niet.

Zoiets vind ik prachtig.
En ik herken de houding.
De rode lijn waar men niet
overheen mag stappen.
En als dat betekent dat
je lichamelijke vrijheid 
dan wordt afgenomen
dan is dat zo.

Je geestelijke vrijheid kan
men niet van je wegnemen.
Men kan je breken, je de
mond snoeren, je vrijheid
afnemen, maar wat er in
je hoofd gebeurt daar heeft
men nog geen controle over.
Tenminste niet wanneer je
goed verbonden bent met je hart.

Het trainen in gevangenschap,
het maken van een plan voordat
je wordt opgepakt vanwege je
overtuiging is een bekrachtiging
van jezelf.

Zeker wanneer je weet dat er
een grondwet wordt overtreden.
Men misbruik maakt van de macht
en hoopt zo het verzet de grond
in te duwen voordat ze 
echt gaan opstaan.

Het borrelt en het bruist.
Er zijn grote verschuivingen gaande.
De mensheid zal opstaan.

Er zijn namelijk al teveel mensen
die duidelijk hun grenzen aangeven
en die iedere tegenslag gebruiken
om te trainen voor een volgende ronde.
Lichamelijk en geestelijk.

Lichtflits