14. okt, 2022

Trilling van waarheid

Trilling van waarheid

Eerlijk en duidelijk.
Ik hou ervan.
Vooral tegen mezelf.

Niet om mezelf af te kraken,
maar wel om de trilling
van waarheid te voelen.



Liegen tegen jezelf,
alles bij een ander neerleggen,
zodat je maar niet 
aan jezelf gaat werken,
is een strategie die je
nergens gaat brengen.

Het is de bedoeling dat je
een volle cirkel wordt,
met alle gevoelens en emoties.

Alleen wanneer je jezelf
recht in de spiegel aankijkt,
werkelijk ziet wie je bent,
met je on-kundes en je kundes,
loop je je eigen pad.

Vergeef je fouten,
ze waren enkel daar om te leren.

Neem de verantwoordelijkheid voor
je daden en gedachten. 
En schuif niets van je af.

Iedereen speelt een rol 
in dit belangrijke verhaal.
En een ieder mag zijn eigen
weg hierin vinden.

Het afschuiven op een ander
is misschien wel makkelijk,
het ontneemt je de 
verantwoordelijkheid.

Maar als je werkelijk in je
eigen waarheid wil leven,
moet je ook voor ieder deel
verantwoordelijk zijn.

Wees gewoon in alles
heel eerlijk naar jezelf.
Al was het maar om in
de trilling van waarheid te komen,
die je het ware verhaal zal tonen.

Lichtflits
Uit het boek: Zeg het zoals het is