11. okt, 2022

11-10-2022, 111-222

11-10-2022
111-222 vandaag.

Na de volle maan en de 
10 -10 poort gaan we door
naar deze bijzondere
samenstelling.

Waar de 1 staat voor jezelf,
het hier ben ik gevoel,
staat de 11 voor meesterschap.

Geloven in jezelf en in je dromen.
Risico's durven nemen vanuit
vertrouwen, patronen veranderen 
waardoor er een nieuwe stroming 
tot stand kan komen 
vanuit overzicht.

De 2 staat voor jezelf en de ander.
De 22 staat voor mij voor
evenwicht, harmonie en balans.

De verbinding aangaan met
de ander vanuit je eigen fundament.
Samen de relatie naar een
hoger plan brengen,
samenwerkingen aangaan waarin
het hart centraal staat.

We planten nu zaadjes voor
de toekomst, in een ander energie.
En ook al zien we niet direct het
resultaat, heeft het zaadje
tijd nodig om zich te ontkiemen
en boven de grond uit te komen.

Je mag er op vertrouwen dat
de oogst goed zal zijn wanneer
je hart ermee verbonden is.

Lichtflits