7. okt, 2022

Kijk op burn-out en depressie

Kijk op burn-out en depressie

Zou je anders tegen een 
burn-out en depressie aankijken 
als je ze zou bekijken als 
instrumenten van de ziel ?

Stress, angst, boosheid, jaloezie, 
macht, slachtofferschap
zijn instrumenten van het ego 
en hebben te maken met de drang 
van het lichaam om te overleven.Ze geven je aan, dat je kijkt 
door de ogen van je ego
naar een situatie.

Burn out en depressie zijn tekens 
van de ziel dat het tijd is 
om een omslagpunt te ervaren.

Dat je lang genoeg een bepaalde 
richting op bent gegaan
en dat het tijd is om je binnenwereld 
eens te onderzoeken,
om oude emoties en gevoelens 
die je hebt opgespaard
te voelen en los te laten.

In feite dwingen burn out en 
depressie je om je terug 
te trekken in jezelf, 
om een periode niet meer 
mee te draaien met dat 
wat er van je wordt verwacht 
en op zoek te gaan naar je 
eigen verlangens en wensen.

Om je opnieuw te verbinden 
met de liefde en het licht 
dat je bent.

Wanneer je in de put terecht komt, 
weet dan dat er schatten 
op de bodem liggen, 
dat je er bent met een reden en
dat je er niet bang voor hoeft te zijn.

Dat het niet een teken van falen is 
maar juist een van kracht.

Lichtflits
Uit het boek: eigen Wijsheid