1. okt, 2022

Laatste ronde

De laatste ronde van de
eentjes en tweetjes.

1-10-2022, 2-10-2022, 
10-10-2022, 11-10-2022, 12-10-2022
20-10-2022, 21-10-2022, 22-10-2022
In november en december zijn er
ook deze combinaties.

Pas in 2100 komt dit weer terug.

Waar de een voor mij staat
voor jezelf en de twee voor
jezelf en de ander.

Hoe belangrijk het is,
dat je je bewust bent van je eigen rol.
Wat jij de wereld inbrengt,
waar je voor staat, 
waar je grenzen liggen.
En hoe je in contact staat met
de ander.

Sinds 2020 hebben we steeds
in de maanden januari, februari,
oktober, november en december,
een- twee dagen gehad.
En dit is de laatste ronde daarvan.

Als je naar jezelf kijkt,
waarin ben je dan de afgelopen
jaren gegroeid ?
Hoe zit het met de relaties om je heen ?

Voor mezelf geldt dat ik een 
aantal mensen op een andere
plek in mijn leven heb neergezet.
Sommige mensen heb ik volledig
losgelaten en zij mij ook.

Niet in boosheid of in afkeuring,
maar vanuit een gevoel dat het
echt niet langer meer past,
of dat we elkaar niet meer begrijpen.
En er zijn ook nieuwe mensen
in mijn leven gekomen.

We doen nog een laatste ronde
waarin we eerlijk naar onszelf
en naar elkaar mogen zijn.
De basis zou moeten bestaan uit,
in eerste instantie, 
de liefde voor jezelf.

Is die liefde de afgelopen jaren gegroeid ?
Ben je meer op jezelf gaan vertrouwen ?
Durf je beter je grenzen aan te geven ?
Volledig achter jezelf te gaan staan ?

Lichtflits