28. sep, 2022

Dat het allemaal goed komt

Anniek hoe weet je nou
dat het allemaal goed komt ?

Een mooie vraag.

Ik voel van binnen dat
er een grote verandering
gaande is.
Heel langzaam word ik
in fases opgetild.


Hoe zwaar ik me de afgelopen
jaren ook heb gevoeld,
dat gevoel begint te verdwijnen.
Ik begin vrede met mezelf te
krijgen en steeds beter
begrijp ik wie ik ben,
wat ik kan en wat ik ontvang.

Ik ben hier niet gekomen om
gevangen genomen te worden
in een systeem.
Ik ben hier gekomen om me
te bevrijden uit een systeem.

En met mij voelen miljoenen
andere mensen dat zo.

Ik kan soms om het hoekje kijken,
of voelen waar iets naar toe gaat.
En zeg al jaren dat alles om gaat
vallen.

Er lopen twee verhalen naast elkaar
die dezelfde woorden gebruiken
maar waar de onderliggende intenties
tegenovergesteld zijn.

De thema's worden 
steeds meer zichtbaar.
Er is een nieuw systeem onderweg
voor de medische wereld,
voor het onderwijs, 
voor de politiek,
voor de energie,
voor het rechtssysteem,
voor het geldsysteem.

Ik heb daar al veel over mogen
lezen en ontvang daar zelf
inzichten over.

Wanneer je je niet buiten de
gebaande paden durft te begeven,
krijg je slechts een van die twee
verhalen te horen en te zien.
En het is die met slechte intenties.

Alles wat macht over de mensheid
heeft, zal totaal afbrokkelen
en vervangen worden door iets nieuws.

Waarom duurt het allemaal zo lang ?

De waarheid moet eerst gezien worden.
Mensen moeten klaargemaakt worden
voor verandering, anders duikt men
de weerstand in of de paniek.
Alles wat er nu speelt, speelt overal
in de wereld.

We gaan als mensheid verschuiven
naar een nieuwe innerlijke plek.
En wanneer de meerderheid daar zit,
dan pas komt de verandering in
de buitenwereld.

De chaos van nu laat zien wat
voor een chaos er in de mensen leeft.
Wanneer alles in een keer duidelijk wordt,
kan die chaos in woede, wraak of
totale paniek veranderen, waardoor
de wereld een nog onveiliger plek wordt.

Eerst mogen de mensen zien
wie hun werkelijke vijand is.
Zich realiseren aan wie ze hun
vertrouwen hebben gegeven en
waarom ze zonder na te denken
hun macht weggeven.

Het is een spiritueel proces.
Je mag je losmaken van de buitenwereld,
van de opgelegde programma's,
gedachten en ideeën.
En jezelf de vraag stellen, wie ben ik
en wat kan ik bijdragen in dit geheel.

Wanneer je dat vanuit innerlijke 
vrede en liefde doet,
sta je sterk en krachtig en hebben
de lagere trillingen geen vat op je.

Het kost nou eenmaal tijd om
structuren die eeuwen hebben bestaan
en die voorzien zijn van allerlei
energetische banden, te ontmantelen.
Maar dat proces is al decennia aan de gang
en we zitten in het laatste stuk daarvan.

Wij zijn door de eeuwen heen vergeten
wie we werkelijk zijn en wat we
allemaal kunnen.
Zodra we ons dat gaan her-inneren
zullen we ontdekken dat we bijzondere
wezens zijn, krachtig en machtig,
liefdevol en goed.

En dan zullen we ons ook realiseren
dat we samen hebben geleefd met
wezens die leven van onze energie.
Die de mensheid nodig had om te
kunnen overleven en om hun
donkere programma uit te kunnen voeren.

Door onze onwetenheid hebben
we ons er zelf aan overgeven,
met alle gevolgen van dien.
Maar zolangzamerhand worden
er steeds meer mensen wakker
voor zichzelf en realiseert men zich
dat je verbinden met angst,
voeding geeft aan iets wat niet oké is.

En des te meer mensen kiezen
voor zichzelf, des te meer mensen
gaan staan in liefde, des te meer
mensen zich gaan verbinden in liefde.
Des te zwakker de energie van angst wordt.
En daarmee verliest het duister de
grip op de mensheid.

Ik voel zelf dat er al enorm veel
aan het veranderen is.
Dat we kijken naar het einde van
een toneelspel.
De innerlijke realisatie is nodig
voor de volgende stappen die we
gaan maken.

Lichtflits