27. sep, 2022

Wonden uit het verleden

Wonden uit het verleden

De wonden uit het verleden 
die te maken hebben 
met je gevoeligheid 
mogen worden geheeld.

Wanneer je geboren bent 
met een gevoelig systeem,
heb je in het verleden 
situaties meegemaakt die ervoor
hebben gezorgd dat je 
je gevoeligheid hebt weggedrukt.

Er zijn momenten 
in je leven geweest 
waardoor je zo bent geraakt 
dat je overtuigingen en 
gedachten hebt aangenomen
die die gevoeligheid hebben 
bestempeld als slecht of lastig.

Zolang je aan die overtuigingen 
blijft vasthouden is het
voor jou onmogelijk om het 
in te zetten als kracht.

Toch is het nu de tijd 
om die wonden te helen.
Om je gevoeligheid de plek 
te geven die het verdient.

De kinderen die nu worden geboren 
hebben jouw standpunt ten opzichte van 
gevoeligheid nodig zodat zij niet zullen
ervaren wat jij hebt ervaren.

Het is een prachtig instrument 
waarmee je zuivere informatie 
op kunt vangen die je in kunt zetten 
in de wereld om je heen.

Jouw ervaringen waren nodig 
om te kunnen ontdekken 
hoe beperkend en hard 
je omgeving kan zijn 
wanneer er geen openheid is 
ten opzichte van deze informatie.

Juist jij weet wat mensen 
in jouw omgeving nodig hebben
om zich veilig en gehoord te voelen, 
zodat het binnenste
naar buiten kan komen.

We ontvangen allemaal 
begeleiding en inzichten, 
en helaas ben je daar waarschijnlijk 
je hele leven in beperkt.

Mocht het er niet zijn, 
werd je er om veroordeeld,
kon je er niets mee en 
verstopte je je ware kern.

Wanneer je in staat bent 
om dat te zien, 
ben je ook in staat
om te begrijpen dat je 
een keuze hebt om 
het te veranderen.

Om je overtuigingen en 
je gedachten die je hebt 
aangenomen door de 
negatieve ervaringen los te laten.

Het is de tijd om weer 
in je kracht te gaan staan en 
om al die prachtige energieën 
die je voorzien van zuivere 
informatie weer toe te laten. 

Je weet dat je erop kunt vertrouwen, 
je weet dat je het goed 
ziet, voelt, weet of hoort.
Je hebt jezelf alleen jarenlang 
wijs gemaakt dat dat niet zo is, 
omdat de waarheid voor 
sommige mensen te
confronterend was, of dat men, 
met de beste bedoelingen,
heeft geprobeerd ervoor te zorgen 
dat je niet anders zou zijn
dan anderen.

Wanneer jij jezelf de ruimte geeft 
om je wonden te helen,
om te zien wat jouw ervaringen 
je hebben gebracht aan inzichten, 
ben je in staat om je gevoeligheid 
te zien als kracht en ontvang je 
de moed om daadwerkelijk 
jezelf te zijn.

En kun je de inzichten
die je ontvangt in gaan zetten 
voor het welzijn van iedereen.

Lichtflits
Uit het boek: Bewust Hooggevoelig