24. sep, 2022

Steeds weer terug

Steeds weer terug
naar mijn eigen gevoel,
naar mijn eigen gedachten.

Het erkennen van het
licht in mij, het vertrouwen
dat in mij leeft.

Ik ben voor deze tijd geboren
en de afgelopen jaren op
de juiste plek gezet,
door mijn Zelf, via mijn Zelf.

De moeilijke keuzes die ik
daarvoor moest maken,
het ongemak dat ik daardoor
moest ervaren heb ik allemaal
(uiteindelijk) 
met liefde geaccepteerd.Alles in mij vertelt me
dat ik diep van binnen wist
dat dit zou komen.
En ook dat we hier weer
uitkomen, op een nieuwe plek,
met nieuwe mogelijkheden
en inzichten.

Ik kan al dankbaar zijn
voor alles wat we nu meemaken,
terwijl ik ondertussen
de pijn in mijn hart 
aan het helen ben.

Ik ben zo diep geraakt
dat er van alles in mij
open sprong,
oude onopgeloste verhalen,
her-inneringen,
maar ook een grote liefde.

Lang dacht ik dat ik hier
op aarde niets te zoeken had.
Ik wilde naar huis en niets
met deze wereld te maken hebben.
Maar dat is volledig omgedraaid.

Mijn hart is open gegaan,
ik voel de liefde in mezelf,
voor de aarde en haar natuur.
Er is zoveel om dankbaar
voor te zijn, om liefde voor
te voelen, om in liefde te zijn.

Dat ik daarvoor dit alles
hier op aarde mee moest maken,
dat ik daarvoor een 
diepe pijn moest voelen,
de eenzaamheid van onbegrip
moest ervaren, neem ik nu
voor lief.

Alles werkt voor mij en
brengt me naar de liefde.
Een mantra die uit zichzelf
is ontstaan.

Hoe donker het ook nog
mag worden, hoe gek ook
en hoe raar.

Ik blijf bij mezelf in de liefde
en weet dat we onderweg zijn
naar een volledige nieuwe
wereld waarin de mensheid
de plek krijgt die ze verdient.

Lichtflits