15. sep, 2022

Kosmisch woordenspel

Kosmisch woordenspel

Hoe vaak spreek je over liefde, 
over vrede, eenheid en overvloed.
Wanneer komen die woorden voor 
in je gesprekken of in je gedachten ?

Wanneer je deze zaken 
in je leven wilt manifesteren
zul je de woorden moeten 
gebruiken die daarbij horen.

Wil je liefde ? 
Spreek en denk dan over de liefde.
Wil je overvloed ? 
Spreek en denk dan over overvloed.
Wil je vrede ? 
Spreek en denk dan over vrede.

Woorden zijn ook energie, 
en dat waarover je 
dagelijks spreekt en denkt 
zul je manifesteren 
in de wereld om je heen.

Wees je eens een dag bewust van
waar je gedachten en 
woorden over gaan.

Veel mensen willen graag 
verandering in hun leven,
en spreken dagelijks 
over wat er mis is, 
wat ze tekort komen 
en hoe graag ze dat 
zouden willen veranderen.

Maar zolang je geen woorden 
van liefde, overvloed, 
vrede en eenheid spreekt, 
is het onmogelijk die verandering 
in je leven vorm te geven.

Manifestatie is een 
kosmisch woordenspel.

Met welke woorden spreek jij ?

Lichtflits
Uit het boek: Eigen Wijsheid
www.lichtflits.com