12. sep, 2022

Je bent een spiritueel wezen

Je bent een spiritueel wezen

Je bent een spiritueel wezen.
Je kan het niet niet zijn.

Je kan het ontkennen,
je kan het negeren,
je kan het raar vinden
of veroordelen.
Maar niets zal dat veranderen.Je bent en blijft 
een spiritueel wezen.

Er is geen scheiding
tussen het dagelijkse leven
en spiritualiteit.

Spiritualiteit wil enkel zeggen
dat je erkent dat je meer bent
dan alleen het lichaam waarin
je leeft.

Dat er zich krachten en
machten in jou bevinden
die je kan gebruiken voor
het goede in de wereld.

Je hebt deze krachten al,
ze liggen als zaden in je verborgen.
En het is de bedoeling dat je
ze inzet in je dagelijkse leven,
in je zijn, in je doen en laten,
in je denken, je voelen en je weten.

Er is geen scheiding.
Tenzij jij er voor kiest
om die scheiding te creëren.

Alles is met elkaar verbonden.
Je dagelijkse leven is de plek
waarin jij je eigen spirit de
ruimte geeft om dat neer te zetten
waarvan jij voelt dat het je
daar brengt waar je wil zijn.

Je hebt de keuze om het
te negeren, te ontkennen,
raar te vinden of te veroordelen.
Maar dat houdt niet in
dat je geen spiritueel wezen bent.

Je bent je eigen Spirit,
verbonden met vele andere 
energieen.
En jouw wezen heeft ervoor
gekozen om in deze tijd
te leven, op deze aarde
en in dit lichaam.

Nu in dit moment.

Lichtflits