5. sep, 2022

Proces van creatie

Proces van creatie

Het creatieve proces ziet 
"fouten" als richtingwijzers.
Wanneer je iets nieuws neerzet 
hoeft het niet direct perfect te zijn.

Geef jezelf de ruimte om 
vanuit je gevoel iets vorm te geven 
en ervaar vervolgens 
wat bijgeschaafd mag worden.

Wanneer een beeldhouwer 
begint met zijn beeld,
laat hij zich leiden in het moment.
Het gevoel geeft de richting aan.

Sta je zelf toe om je 
onzekerheid te voelen,
je angsten en je kwetsbaarheid.

Maar laat ze je niet weerhouden 
in je proces van creatie.

Jij bent hier gekomen om 
je eigen energieën vorm te geven, 
in woorden en in daden, in je zijn, 
in het leven dat je leeft.

Lichtflits
Uit het boek: Eigen Wijsheid
www.lichtflits.com