24. aug, 2022

Staan in mijn eigen verhaal

Staan in mijn eigen verhaal

Al jaren geleden kwam ik er achter
dat er iets groots zou gebeuren.
Werd mij verteld dat oude systemen
om zouden vallen,
dat het duister in het licht
zou komen te staan.


Dat we geschokt zouden zijn 
over wat er allemaal naar buiten komt.
Dat we dan een keuze zouden hebben,
of wegkijken en meegaan in die ervaring
en zo onze lessen leren.
Of het recht aankijken en onszelf
en alles wat er is te transformeren.

Mijn vraag was de hele tijd: Hoe dan ?
We zaten midden in een ratrace,
altijd maar bezig zijn om alle
verantwoordelijkheden na te komen.
Ik kon me er geen voorstelling van maken
dat systemen zomaar zouden omvallen.

In 2020 werd het "hoe dan" eindelijk 
duidelijk.

Na twee jaar alles recht aankijken
is er zo ontzettend veel in mij
getransformeerd.
alle emoties die in mij zijn,
zijn voorbij gekomen.

Ik wist niet dat ik nog zoveel
boosheid in me droeg,
zo graag de wereld wilde redden
van alle donkere praktijken.
Walging, verdriet en ongeloof.
Alles is voorbij gekomen.

En nu realiseer ik me ineens
dat ik de wereld niet kan redden,
dat ik voor niemand anders een
keuze kan maken.
Ik kan enkel de waarheid voor mezelf
ontdekken en op basis daarvan
mijn keuzes maken.

Eigenlijk wist ik dat al,
maar wanneer het voorbij komt
in je dagelijkse leven en je het
ervaart in lijf en leden, dan pas
wordt het op een bepaalde manier echt.

Wat heb ik veel over mezelf geleerd,
wat heb ik veel over de wereld geleerd,
over de psychologie van de mens,
over structuren en systemen en
hoe deze ons ongemerkt
proberen te beïnvloeden.

Mijn wereldbeeld is totaal veranderd
en ik ben nog dichter bij mezelf
uitgekomen.
De heftige emoties zijn verwerkt,
ik heb mijn eigen pad gevonden
in dit stuk van mijn leven.

Ik weet waar ik sta en wat ik wil.
En eigenlijk is daarmee de opdracht
die ik had afgerond.
Tenminste zo voelt het voor nu.

In het midden van de chaos en
de ellende heb ik mezelf weer
stevig op mijn eigen voeten neergezet.
Kan ik de schoonheid van de natuur
zien en voelen en mezelf in mijn
hoogste trilling zetten.

Kan ik gelukkig zijn met de
simpele dingen in het leven en
alle verhalen de ruimte geven 
om zich uit te spelen zonder er
onderdeel van te zijn.

Ik ben gaat staan
in mijn eigen verhaal.
En zie de toekomst
met vertrouwen tegemoet.

Lichtflits