14. aug, 2022

Kroon jezelf

Zo lang heb je je keuzes
af laten hangen van de ander,
dat je bent vergeten hoe
je keuzes moet maken
vanuit je Zelf.

Vanuit je eigen eenheid.

Je bent afhankelijk gemaakt
hebt geleerd dat iemand anders
je toestemming moet geven,
goedkeuring, bevestiging.

Het is de reden dat er twijfel opkomt
wanneer je er alleen voor staat
en niemand om je heen hebt
om je te steunen, voor je te beslissen,
goedkeuring of toestemming te geven.

Je hebt geleerd dat je eigen
denken en voelen 
er niet toe doen.
Dat er altijd een ander is 
die het beter weet,
die de krul geeft.

En zolang je daar aan voldoet
ben je op het 'juiste pad'.
Dat gaat al eeuwen zo.

Toch staat deze tijd voor
een grote verandering.
Voor het wakker worden
voor je eigen krachten,
je eigen denken en voelen.
De mens is zoveel meer
dan alleen een lichaam of
een pion in de maatschappij.

Er wordt van alle kanten aan je getrokken,
doe dit, wees bang, mag niet, hou je stil.
Zodat je juist niet open gaat staan
voor wie je werkelijk van binnen bent.

Toch is die beweging niet meer te stoppen
en is het de tijd om jezelf te kronen
als de wijsheid in jouw leven.

Zelf denkend en voelend, 
zelf keuze makend,
zelf gaan staan in je eigen kracht.

Jezelf toestemming gevend om
te mogen zijn wie je werkelijk bent.
Het pad te volgen dat je hart je ingeeft.
Zodat de liefde en de vreugde
volop in je gaan stromen.

Kroon jezelf en 
de rest zal volgen.

Lichtflits