8. aug, 2022

Turbulente tijd

Turbulente tijd

Omdat er zware energieën 
uitgespeeld moeten worden,
en de planetenstanden energieën brengen, 
die die heftige energieën 
omhoog brengen in onszelf, 
en in de wereld, zullen we 
de komende jaren geconfronteerd 
worden met gebeurtenissen 
die ons kunnen wegblazen.

Wanneer we meegaan in dat 
wat ons wordt voorgeschoteld,
kun je denken dat de wereld 
onderweg is naar haar ondergang, 
je kunt je verzetten en al je boosheid 
en onmacht de wereld in slingeren. 

Wat heel logisch is, 
maar wees je ervan bewust 
dat je op deze wijze een 
bijdrage levert aan die energie.

De kunst is om bij jezelf 
naar binnen te gaan, 
deze gevoelens te 
observeren en te omarmen 
en te weten dat jij degene bent 
die die energie kan omvormen en loslaten. 

Dat dat, de ware bedoeling is 
van wat er nu in de wereld gebeurt.

Wanneer je ergens tegen bent, 
leg dan de nadruk op dat 
waar je voor bent. 

Dan breng je een andere 
energie de wereld in. 

Mopperen, klagen en je 
ongeloof uitspreken is iets anders 
dan vertrouwen dat het leven stroomt 
zoals het moet stromen, 
geloven in, dat alles zijn reden heeft.

Je zult worden uitgenodigd 
om je standpunt te bepalen, 
en wat je ziet in de wereld 
is het uitspelen van energie, 
van onzichtbare verhalen 
die lang in de mens 
geleefd hebben.

De obstakels waar we vele 
levens tegenaan zijn gelopen,
worden zichtbaar gemaakt, 
en we komen tot de ontdekking
dat veel daarvan een illusie is. 
Spelletjes van macht en onderdrukking. 

Hoe lastig het ook is, 
probeer te reageren vanuit liefde,
bewaar je innerlijke vrede, 
want vooral je innerlijke vrede
en liefde kunnen jou en anderen 
helpen om door deze 
turbulente tijd te komen. 

Ga naar binnen en zoek je kern.
Daar vind je alle antwoorden 
die je nodig hebt.

Lichtflits
Uit het boek: Iets in jou 2015
www.lichtflits.com