6. aug, 2022

Vragen

Wat komt in je naar boven ?
Welke her-inneringen ?
Welke gevoelens en emoties ?
Welke oude verhalen ?
Welke overtuigingen, patronen
en programma's ?

Wat is de inhoud ervan ?
Welke kleur, welke toon hebben ze ?
Wat wordt er vervolgens 
bij je in beweging gezet ?
En wat doe je ermee ?

Allemaal vragen die in deze tijd
belangrijk zijn.

Zolang je je aandacht, je focus
buiten jezelf legt en niet oplet
wat er bij je van binnen gebeurt,
ga je voorbij aan het proces
dat werkelijk aan de gang is.

Lichtflits