3. aug, 2022

De belofte staat

Het oude loslaten zodat 
het nieuwe in je op kan borrelen.

Het afgelopen jaar is mij duidelijk geworden
dat de beweging andersom gaat.
Eerst dacht ik dat alles 
van buiten naar binnen gaat,
de hele wereld is immers zo ingericht 
dat dat wat buiten jou is, 
belangrijker is dan dat

wat binnenin je is.

Vele mensen, organisaties, systemen 
vertellen je keer op keer dat je 
je gevoelens aan de kant moet zetten, 
jezelf weg moet drukken 
ten gunste van de buitenwereld.

Het is een van de redenen waarom 
we zoveel zaken hebben 
opgespaard van binnen want dat is het
voorbeeld wat je hebt gehad.

We zijn keien geworden 
in het wegdrukken van gevoel.
Niet zo gek want de vorige eeuw 
was een heftige en ook in de 
eeuwen daarvoor was gevoel niet welkom.

Als je geluk had, had je iemand 
met wie je je gevoelens kon delen, 
mocht je de woorden al kunnen vinden.

Want de enige manier om gevoelens 
te delen is nog steeds met woorden, 
maar het omschrijven van de
kluwen van gevoelens is vrij lastig 
als je de juiste woorden niet 
hebt geleerd of kan vinden.

Daarom spreken we liever 
met boosheid, verdriet, angst, schuld 
en uiten we ons met emoties.
En vaak pas dan wanneer 
de emmer helemaal vol zit.

En nu komen we in een tijd 
waarin de binnenwereld
eindelijk de ruimte krijgt.

Er zijn al veel mensen die mediteren 
om hun eigen binnenwereld te ontdekken 
en via die binnenwereld verbindingen maken 
met andere werelden.

Dat klinkt misschien raar, 
maar contact maken met bijvoorbeeld 
engelen of overleden dierbaren gaat 
via de stilte door je binnenwereld.

Voordat je daar kan komen, 
voordat die nieuwe energie 
volledig in je op kan borrelen moet je 
alles wat er nog zit aan oude troep opruimen.

Het is net zoals je huis opknappen, 
dan maak je eerst schoon, 
je haalt het oude behang van de muren,
om vervolgens het nieuwe op te plakken.

Je lichaam weet dat de nieuwe energie er al is
en doet haar uiterste best om zich aan te passen.
De trilling van de energie is al verhoogd.

De oude gevoelens hebben 
een andere lagere trilling,
en komen nu bovendrijven 
omdat de nieuwe energie
ze los heeft gemaakt.

Hoe graag je alles nog weg 
zou willen drukken,
het gaat je niet meer lukken.

Daarom ervaren veel mensen 
nog oude stukken waarvan ze dachten 
dat ze ze niet meer hadden,
of waar ze niet eerder 
bij stil hebben gestaan dat ze het 
ooit in een ver verleden hebben verstopt.

Sommige mensen worden wanhopig 
en ervaren zoveel heftigheid dat ze 
overwegen om er uit te stappen.

Toch wordt er in deze tijd 
een belofte gedaan.
Dat als je er naar kijkt, 
het voelt en nog een keer 
doorleeft en het loslaat 
het voor altijd weg zal blijven.

Want de nieuwe energie 
kan het oude niet meer in stand houden, 
zodra jij je oude herinneringen met 
gevoelens en emoties loslaat 
zal er iets nieuws komen in de
ontstane ruimte.

En hoe doe je dat ?
Op een wijze die goed voor jou voelt.

Een manier zou kunnen zijn:

Schrijf het op, lees het door en verbrand het.
Vergeef jezelf, vergeef de ander,
leer je lessen en laat los.

De belofte staat.

Lichtflits