30. jul, 2022

Opgetild

Als een kind niet wil worden
opgetild maakt het zich zo zwaar
als het kan.

Als een kind wil worden opgetild,
doet het alles om het tillen
zo makkelijk mogelijk te maken.

Ik gebruik dit voorbeeld
maar even.

Zo geldt het namelijk ook voor
ons in deze tijd.
Wanneer je mee wil stromen
met dat wat komt dan heb je
een keuze.

Je werkt zelf alvast mee.
Je laat je oude zware 
overtuigingen los, 
onderzoekt je eigen duisternis, 
dat wat aan je trekt.
En transformeert het of 
laat het los.

Of je doet het niet en blijft
hangen in de zwaarte.
Ziet alle duisternis en je
voelt je er slachtoffer van.

We leven een leven met
vrije wil en keuze.
Innerlijk ben jij de baas,
tenzij je het weggeeft 
aan een ander.

Een ieder heeft de mogelijkheid
en de verantwoordelijkheid om
te zorgen voor je eigen innerlijk welzijn.
Wat er ook om je heen gebeurt.
Dat wil niet zeggen dat het
makkelijk is, of niets van je vraagt.

Maar als je opgetild wil worden,
ontdoe je dan van je zwaarte.

Ga de natuur in, laat de zon
binnenkomen en pak dat op
wat goed voor je voelt.
Al is het maar stap voor stap.

Lichtflits