28. jul, 2022

Zichtbaar worden

Het doorzichtig worden
van wie je bent.

Als je kleuren in jezelf draagt,
dan is dit de tijd dat je
ze zelf gaat zien.

De ware kleuren komen
naar buiten, getriggerd
door de gebeurtenissen
in de buitenwereld.

Dat wat lang onzichtbaar
is geweest, wordt heel
langzaam zichtbaar.

We richten ons op de buitenwereld,
maar eigenlijk begint alles
in de binnenwereld van het individu.

Wat breng jij de wereld in,
wat is een afspiegeling van
wie jij werkelijk bent.
Welke intenties spelen bij
jou van binnen en wat zetten
die in beweging ?

Het zal je allemaal duidelijk worden.
Iedere dag een beetje meer.
Totdat je je eigen 
manifestatie kracht ontdekt, 
je je bewust wordt dat je 
met je eigen instrumenten bepaalt 
wat er in jou buitenwereld verschijnt, 
dat je nooit alleen bent
en aan alle kanten liefdevol
wordt ondersteund.

En ook dat, zal langzaam
zichtbaar worden.

Lichtflits