20. jul, 2022

Luister er naar

Als alles in jezelf
duidelijk aangeeft
dat je iets niet wil,
steek je energie dan niet
in gedachten die gaan
over waarom je het wel
zou moeten doen.

Zeg dan gewoon nee
en heb daar vrede mee.

Je gevoel geeft
heel goed aan wat
voor je werkt en wat niet.

Luister er naar....

Lichtflits