18. jul, 2022

Lijnen van pijn

Heling betekent voor mij
dat iemand zijn natuurlijke
balans vindt en vanuit die
plek andere keuzes maakt
een andere visie aanneemt.

We zijn altijd groeiend, 
we staan nooit een moment stil, 
we stromen altijd als 
een stroom van energie.

Heling betekent een
andere, hogere energie
frequentie toelaten.

Jezelf vergeven zoals
je de ander vergeeft.

Niets wegvegen maar
alles erkennen, 
licht en duister.

Ze bevinden zich ook in jou.

Erkennen wat het is,
voelen wat het met je doet,
je afvragen wat dat gevoel je zegt, 
je denken in dienst stellen van je hart.
En komen tot je eigen conclusie, 
visie, perspectief.

We reageren vaak vanuit
onze pijn en realiseren
ons niet dat als we de pijn
oplossen door het 
onder ogen te zien ,
het diep te voelen, 
het te accepteren
dat het zo is geweest
zoals het is geweest.
En het niet langer
terug te kaatsen naar een ander.

En om dan de laatste 
punt te zetten, het boek
te sluiten met Einde. 
Afgesloten.
Het volgend avontuur
is van mij.

Schone lei,
lege bladzijde,
nieuw boek.

Je lichaam, je
innerlijke energie stroom 
zal daarop reageren .
Je stroomt dan vanzelf
naar een andere frequentie.

Het zijn onze lijnen
van pijn die ons
op elkaar doet reageren.

Heling betekent bereid
zijn om die lijnen van pijn
door te knippen.
Ze op te lossen.

Elkaar pijn toe wensen
is precies de energie
die al die lijnen in stand houdt,
misschien wel vermeerderd.

De pijn die je een ander toewenst, 
komt altijd als een Boomerang 
terug naar jou.

We leven nu in Boomerang tijd.
Terugkeer van dat wat je
hebt weggezonden.


Je hebt nu de keuze om het
weer bij de ander neer te leggen,
buiten jezelf.
Of om het recht aan te kijken en
er de verantwoordelijkheid
voor te nemen als iets dat
leeft in jou, en het voor 
eens en altijd op te lossen.

Waardoor je naar je natuurlijke
balans kan stromen en je
frequentie als vanzelf
omhoog gaat.

Lichtflits