18. jul, 2022

Wortels van een boom

Een boom die stevig met zijn wortels 
verankerd is in de aarde
kan stormen aan.
We kunnen als mens 
dat als voorbeeld gebruiken.

We hebben geen wortels,
maar energetisch kunnen
we ons wel verankeren.

Door het voorbeeld van 
een boom te gebruiken,
je voor te stellen dat,
je net als een boom,
je wortels in de aarde laat groeien,
door met je aandacht richting 
de aarde te gaan en
je Zelf te laten zakken in je
lichaam, zul je merken
dat je steviger komt te staan.
 

Als mens hebben we de neiging,
wanneer er problemen op ons
pad komen, om in ons hoofd te schieten.
(Er zijn zelfs mensen die
helemaal uit hun lichaam schieten)
En daarmee verliezen we het 
bewuste contact met de aarde,
voelen we ons verloren en
blijven we hangen in
herhalende gedachten riedels,
die ons wankel maken en die
ervoor zorgen dat de angst
om om te vallen wordt vergroot.

Beter zou het zijn om wanneer 
er iets op ons pad komt dat
onze aandacht opeist,
eerst bewust te denken aan een boom.

Door eerst jezelf goed neer te zetten,
je wortels in de aarde te verspreiden
en te voelen dat je stevig staat,
in kalmte en rust, 
schiet je minder snel in de angst, 
voel je het vertrouwen
dat er wel een oplossing komt of
weet je diep van binnen dat je het aankan.

De aarde is voor ons als mens
ook een bron van energie,
je ervan "losmaken" zorgt voor onbalans.
Je wezen bewust verbinden door
visualisatie, het voor je te zien
en te voelen dat je in je lichaam zakt,
geeft vaak al snel een zeker gevoel 
dat je wordt gedragen, 
dat je verbonden bent en
er niet alleen voor staat.

De aarde is net zo goed
onderdeel van de spiritualiteit.
Ze heeft een spirit waar je 
je bewust mee kan verbinden.
Ze is een energie ontvanger en gever.
De natuur is daar het bewijs van.

En ook al kan je nooit helemaal
los van haar zijn, ze geeft je
wel de vrije keuze om bewust
met haar samen te werken of niet.

Zet vandaag eens bewust
je energetische wortels in de grond.
Vebind je met haar en voel
wat dat met je doet.

Lichtflits