15. jul, 2022

Innerlijke verschuivingen

Snelle innerlijke verschuivingen.
Deuren die ineens dichtvliegen.
Tot zover en niet verder gevoelens.
Grenzen stellen.
Geen tolerantie meer op
kunnen brengen voor dingen
die echt niet goed voelen.

We gaan in hoog tempo
door allerlei processen.
Het lichaam kan daar moeite
mee hebben, dus wees lief
voor jezelf.

We komen nu echt voor
de spiegel te staan en
mogen onszelf aankijken.

Niet meer wijzen naar de ander,
maar de verantwoordelijkheid
nemen voor je eigen gedrag.

De lijnen die niet zuiver zijn
kunnen nu ineens voor altijd
worden doorgeknipt.
De helderheid komt terug
als nooit tevoren.

We maken snelle innerlijke
verschuivingen.
Zeker wanneer we onszelf
recht in de spiegel aan
kunnen kijken en voor onszelf
bepalen wat onze volgende 
stappen zijn.

Het gaat om wat er innerlijk
bij je gebeurt, waardoor je
anders in de wereld gaat staan.

Lichtflits