8. jul, 2022

De leugen kapot gelogen

Wanneer de leugen 
kapot wordt gelogen,
komt de waarheid
vanzelf naar buiten.

Een leugen is een
denkconstructie
van het hoofd 
waar het hart niet 
bij betrokken is.

Je moet het dus onthouden
wanneer je er gebruik van maakt.

De ene leugen moet
onderbouwd worden
met een andere leugen,
wil je voorkomen dat
de waarheid naar buiten komt.

Uiteindelijk zal men de cirkel
niet meer rond kunnen maken
en ontstaat er ruimte voor
de waarheid om naar buiten
te komen.

Wanneer de leugen
kapot wordt gelogen
komt de waarheid vanzelf
naar buiten.

Lichtflits