30. jun, 2022

In jouw schoenen

Ik denk altijd,
hoe zou ik reageren
als ik in de schoenen
van iemand anders
zou staan.

Ik verplaats me,
ik stel het me voor,
en dan voel ik wat
er komt.

Ik ben me ervan bewust
dat ik het nooit helemaal
zal weten, maar dat ik
enkel een indruk kan
krijgen.

We veroordelen vaak 
een ander zonder ons
te beseffen dat we het
verhaal van een ander
niet leven.

Een verhaal dat misschien
al jaren ronddraait en waar
vele ervaringen aan
vast hangen.

We reageren op een
beeld of op een woord,
zonder enige verdieping.

Ik probeer me altijd 
te verplaatsen in een ander,
als ik in jouw schoenen
zou staan en dat zou
meemaken wat jij meemaakt,
dan zou ik misschien wel
op dezelfde wijze reageren.

Lichtflits