30. jun, 2022

Mijn leidraad

Ik probeer eigenlijk
alles in mijn leven te
versimpelen naar korte zinnen
en duidelijke gevoelens.

In de wirwar van alle informatie
die op het ogenblik overal
wordt gedeeld, heb ik het nodig
om alles naar mezelf te verhelderen.


Mijn gevoel, mijn innerlijk gesprek,
mijn intuïtie, de beelden die ik krijg, 
de woorden die in mij opkomen,
zijn voor mij mijn leidraad.

Ik hoor wat een ander zegt,
ik lees wat een ander schrijft,
en leg het dan op mijn gevoel.
En luister vervolgens naar dat
wat in mij omhoog opborrelt
aan inzichten.

Lichtflits