30. jun, 2022

Zelf verantwoordelijk

Jij bent zelf verantwoordelijk
voor je innerlijke vrede.
Wat er ook om je heen gebeurt,
wat je ook ziet of hoort,
het is aan jou om in je
innerlijke vrede te blijven 
of er naar terug te bewegen
wanneer je er uit vliegt.

Dat is een onderdeel
van meesterschap.

Je kan je omgeving niet
controleren, je kan niemand
dwingen om het anders te doen.

Jij bent het altijd die
verantwoordelijk is voor
je innerlijke vrede.

Zodra je die eigen 
verantwoordelijkheid erkent 
en het serieus neemt,
weet je dat jij de baas
kan worden over wat
er van binnen bij je gebeurt.

In deze tijd is dit een van
de grootste uitdagingen
en het is precies de reden
dat je nu op deze aarde bent.

Lichtflits