27. jun, 2022

Daar vind je de oplossing niet

Je kan een probleem
niet oplossen in dezelfde
energie waardoor het is ontstaan.

Als je dat energetisch bekijkt
wil dat zeggen dat een oplossing
zich in een hogere trilling bevindt.

Wanneer je de nadruk legt
op een probleem,
er helemaal induikt,
ga je als vanzelf helemaal
op in de frequentie van
het probleem.

Daar vind je de oplossing niet.
Enkel een bevestiging
van het probleem.

 


Wil je een oplossing vinden
dan mag je jezelf eerst
in een hogere frequentie
brengen, wat eigenlijk 
betekent dat je jezelf
eerst in een beter gevoel
mag plaatsen.

Die verschuiving kan je
zelf veroorzaken door
bijvoorbeeld de natuur
in te gaan, creatief te zijn,
je bezig gaan houden met
dat waar je dankbaar voor bent,
met dat wat je vreugde brengt.

Dan ontstaat er ruimte in jezelf,
kunnen er inzichten komen
of oplossingen.
Door een beetje afstand te
nemen kan je beter zien
wat er werkelijk speelt.

Je laten opslokken door de
trilling van het probleem is
heel normaal, je gaat als vanzelf
meetrillen wanneer je je
aandacht en je gedachten
op het probleem richt.

De kunst is om jezelf uit
die frequentie te halen
door je aandacht en je gedachten
bij te sturen, zodat er ruimte
ontstaat om het nog eens
van een afstand te bekijken.

Je kan een probleem niet
oplossen in dezelfde energie
waardoor het is ontstaan.

Lichtflits