27. jun, 2022

De ziel

In de basis zijn we 
een ziel, een deel van
het grotere geheel.

En het is die ziel
die door verschillende
levens gaat en 
verschillende jassen
aantrekt.

En die jas, dat is je
biologische menszijn.

Iedere ziel loopt haar
eigen pad, heeft eigen
lessen om te leren.
Heeft afspraken gemaakt
voordat het in een lichaam kwam,
heeft een zielenfamilie
die ongeveer uit dezelfde
basis trilling bestaat.

Oude zielen zijn het proces
al heel vaak doorgegaan.
En hebben een soort van
bibliotheek waarin alle
uitkomsten van lessen
zijn opgeslagen.

Zij beschikken over 
hun eigen wijsheid en
kunnen daar in iedere
incarnatie gebruik van maken.

De basis van de ziel
bestaat uit liefde.
En de liefde is de bron
van alles.

Lichtflits