25. jun, 2022

De geheimen komen uit

Stap voor stap 
komen de geheimen uit.
Worden de diepere 
lagen onthuld 
en beginnen we
de onderliggende
verhalen te zien.
 


Misschien heb je de
energie ervan 
altijd wel gevoeld
en had je het
aangenomen als
iets van jou.

Maar nu begint het
je duidelijk te worden
dat het niet van jou was,
die zware energie.

De bron ervan lag
verborgen onder een
laag fantasie verhalen,
leugens en verdraaiingen.
Waarin we allemaal
werden opgeslokt.

Jouw eigen bron
is die van liefde.
En wanneer je je daar
bewust mee verbindt,
zal er een helderheid komen
die je nog beter laat zien
welke rol je in deze tijd
kan vervullen.

De ware verhalen,
de zuiverheid en oprechtheid
zullen alles in het licht zetten.
We gaan een stapje hoger
in de frequentie zodat
je je eigen weg kan vinden
in dit geheel.

Onderzoek wie je bent
in deze chaos en blijf
je eigen licht stralen.
Alles wordt binnenste
buiten gekeerd en de
angel zal worden verwijderd.

Stap voor stap 
komen de geheimen uit.
Worden de diepere 
lagen onthuld 
en beginnen we
de onderliggende
verhalen te zien.

Lichtflits