22. jun, 2022

Aannames

Aannames

Dat wat je aanneemt 
voor waar.

Als kind had ik al ontdekt
dat om iets te begrijpen,
ik het moet kunnen zeggen
met mijn eigen woorden.

En als ik het niet met mijn eigen
woorden kan zeggen,
dan heb ik het nog niet begrepen.

Het bracht veel verwarring
omdat ik niet alles 
als vanzelfsprekend aannam.
Mijn moeder werd er gek van
en benoemde het als moeilijk doen.

Maar voor mij was het essentieel
om in alles tot begrip te komen
omdat ik anders maar moeilijk
met die buitenwereld om zou
kunnen gaan.

Mijn eigen denken,
het denken over de wereld,
het vragen stellen en een
degelijk antwoord verwachten,
werd ook op school niet altijd
gewaardeerd.

En ook al begreep ik toen niet
dat zelf nadenken 
niet de bedoeling was,
dat ik alles braaf moest aannemen
zonder enige eigen 
gedachtegang erover,
ik bleef het doen en het bracht
me meerdere malen in
grote problemen.

Gisteren dacht ik ineens,
zo ben ik, het gaat om
mijn eigen vertaling 
van de wereld om me heen, 
dat ik het met mijn 
eigen woorden zo kan zeggen 
dat ik de diepere laag ervan 
kan begrijpen.

En wanneer ik het innerlijk
begrijp kan ik ook horen
wat mijn gevoel erover zegt.

Ik neem zaken niet klakkeloos aan
omdat iemand anders iets zegt.
Ik neem zaken pas aan voor waar
wanneer ik kom tot enig begrip,
door het te vertalen in mijn eigen
woorden en vervolgens mijn hart
te raadplegen voor een groter inzicht.

Lichtflits