21. jun, 2022

Blijf jezelf water geven

Blijf jezelf water geven

Eenzaamheid, is een onderwerp 
dat regelmatig terugkomt 
in de gesprekken die ik heb.

Het gevoel wat dan 
vaak naar voren komt 
is het niet begrepen worden.
De behoefte hebben om ergens 
uitgebreid over te praten, 
dingen te bespreken 
die je bezig houden 
maar tegen een gesloten deur 
in je omgeving opbotsen.

Of de draaiende ogen 
ontmoeten van de ander
omdat men je totaal zweverig vindt.
Waardoor je op een gegeven moment
je mond gaat houden en dat wat in je
omgaat voor jezelf houdt.

Ik ben ervan overtuigd dat 
een gedeelte van je pad 
gaat over eenzaamheid.
In de zin van dat wanneer je 
wilt ontdekken wie jij daadwerkelijk bent,
je het gesprek met jezelf aan mag gaan.

Je innerlijke wereld ontdekken 
gaat namelijk makkelijker 
wanneer je niet wordt afgeleid
door de wereld om je heen.

Maar mijn ervaring is ook, 
dat er op een gegeven moment 
de behoefte komt
om dit te delen met anderen.
En wanneer dat niet in de omgeving kan
waarin je zit, met je partner, 
vrienden of familie,
het gevoel van eenzaamheid 
je kan overvallen.

Het valt niet altijd mee om 
daar een weg in te vinden.
Soms kun je er prima mee omgaan 
en red je jezelf door gelijkgestemden 
te vinden op social media,
een cursus of in toevallige ontmoetingen.

En een andere keer vraag je jezelf af 
wat er mis met je is, waarom 
de oppervlakkige gesprekken
niet genoeg voor je zijn.
Doe je toch je best om je aan te passen 
en houd je je mond.

Op een gegeven moment gaat het wringen.
En dat komt niet omdat jij iets verkeerd doet,
maar dat komt omdat de energie je "dwingt"
om verder te lopen, om verder te groeien.
En je weet dit van binnenuit.

Wanneer je omgeving niet meer past, 
moet je eerlijk zijn naar jezelf. 
Je kan de behoefte om jezelf te zijn, 
om je wijsheid te delen, 
niet langer onderdrukken.
En dit heeft alles te maken met 
de energetische veranderingen die nu spelen.

Je kan het zien als een bloem in de knop
die op het punt staat haar 
bladeren te ontvouwen.
Daar kun je ook niet tegen zeggen: 
doe dat maar niet…..

Een manier om ervoor te zorgen 
dat een bloem niet gaat bloeien, 
is door het geen water te geven.
En eerlijk gezegd zie ik mensen 
dat met liefde voor de ander doen.

Maar je bent hier niet gekomen 
om te sterven in de knop.
Zeker niet in deze tijd.

Er is een reden waarom jij 
de behoefte voelt, de urgentie, 
om je te verbinden met mensen die
begrijpen waar jij het over hebt.

De behoefte om het Leven 
en jouw leven te onderzoeken.
Het zorgt er namelijk voor 
dat je tot bloei komt.
Dat je kunt gaan delen 
wat er binnen in je leeft,
ongeremd, onderzoekend 
en prachtig stralend.

De eenzaamheid is een 
onderdeel van het proces,
het zorgt ervoor dat je eerst 
een mag worden met jezelf,
met alles wie je bent en alles 
wat aan energieën bij jou hoort, 
met het Leven zelf.

En dan komt de volgende stap....
En dat is staand in je kracht 
en op eigen benen,
de wereld laten zien wat 
voor een unieke bloem jij bent…

Blijf jezelf water geven…. 
En vertrouw.

Lichtflits

Uit het boek: Open deuren