20. jun, 2022

Mezelf aangeleerd

Veel van wat ik nu doe
heb ik mezelf aangeleerd.
Er is inmiddels door het
internet zoveel te vinden,
dat wanneer je je vraag helder
kan omschrijven je als vanzelf
naar de informatie wordt gebracht.

Ik wist niets van de boeken wereld.
Maar toen ik aan alles voelde
dat het tijd was een boek
uit te brengen, en de behoefte
voelde om dat in 
eigen beheer te doen,
ben ik gaan onderzoeken.

Ik ben iemand die leert
van haar fouten en onderweg
heb ik vele gemaakt.
Waardoor ik uiteindelijk begreep
hoe ik het beste kon komen
tot dat wat ik voor me zag.

Het heeft me inzicht gebracht
in de boekenwereld en welke
regels daar gelden en 
hoe ze te werk gaan.

Ik heb altijd gelooft in dat
mijn plannen mogelijk zijn en
wanneer ik tegen iets aanliep,
bleef ik erop vertrouwen dat
er een weg moest zijn om daar
te komen waar ik wou zijn.

6 boeken heb ik inmiddels
op de markt gebracht.
En ook al heb ik nog steeds niet
de ideale lijn gevonden,
ik heb aan mezelf bewezen dat
wanneer je volhard in het volgen
van je hart, je het ook voor
elkaar kan krijgen.

Wees bereid om te leren en
blijf vertrouwen op dat de
mogelijkheid bestaat om dat
vorm te geven wat je wenst.
Leer onderweg door te vallen
en weer op te staan.
En blijf geloven in je eigen
capaciteiten en 
alle mogelijkheden die er zijn.

Lichtflits