12. jun, 2022

Opvoeding en begeleiding

Opvoeding en begeleiding.

Als ouder van een hooggevoelig kind
is de belangrijkste les die ik heb geleerd,
volg je eigen gevoel.

Ik heb vele tips ontvangen 
van goed bedoelende mensen, 
adviezen van aanpak, opvoed regels
over het opvoeden van mijn kind.

En in mijn hoofd was ik 
best bereid om ze te proberen.
Maar als zich dan een situatie 
van overprikkeling voordeed,
volgde ik toch altijd mijn gevoel.

Ik denk dat het als ouder 
van een hooggevoelig kind
heel belangrijk is om open 
te blijven voor nieuwe ideeën. 
Deze kinderen zijn weer 
een nieuwe generatie,
met eigen capaciteiten en 
het is onze taak om ze te
begeleiden op hun pad.

Als je kind opa ziet die 
al jaren geleden is overleden,
Als je kind praat met de engelen.
Als je kind weet wat er in 
de toekomst gaat gebeuren,
Als je kind kan voelen 
wanneer iemand ziek is.
Als je kind met hele andere 
dingen bezig is dan wat
bij zijn of haar leeftijd past,
heb je weinig aan de 
"normale" opvoed boeken.

Weet dat je kind jou 
heeft gekozen als ouder en dat
je ooit het besluit hebt genomen 
deze taak op je te nemen.

Ja het is de bedoeling dat je 
je kind opvoedt en dat het
mee moet leren draaien in de wereld. 
Je hoeft ze niet zielig te vinden want 
ze kunnen alles aan wat op hun pad komt.

Toch hebben ze jouw 
begeleiding nodig en jij die van hen,
om hun wereld passend te maken 
in de wereld die er
op dit moment nog is, 
zodat we allemaal in onze ziel 
kunnen groeien. 

Volg je gevoel en twijfel niet.

Je aanpak kan misschien 
wenkbrauwen omhoog doen trekken, 
maar je kind kan er enorm 
baat bij hebben wanneer jij 
laat zien dat je je eigen 
gevoel durft te volgen.

Lichtflits
Uit het boek: Bewust Hooggevoelig
www.lichtflits.com