11. jun, 2022

De stroom van moeiteloze actie

De stroom van moeiteloze actie.

Er zijn altijd stromen van moeiteloze actie,
het is de weg van de minste weerstand.
Daar waar de minste weerstand ligt, 
is datgene wat je met plezier doet.

Als je jezelf toestaat om je 
naar die stroom te verplaatsen,
jezelf op te tillen naar 
een staat van vreugde,
zullen de dingen waar je eerst 
weerstand bij voelde om te doen, 
als vanzelf meegenomen worden 
in de stroom van moeiteloze actie.

Dwang is tegen de stroom in, 
en dat is de weerstand die je voelt. 
De kunst is om mee te gaan met de stroom, 
en het vertrouwen te hebben, 
dat alles gedaan zal worden 
op het juiste moment.

Wij zijn het niet gewend 
om hiermee te werken,
omdat de natuurlijke stroom 
zich niet bevindt in het hoofd, 
maar in het hart.

Wij maken plannen om 
dingen gedaan te krijgen,
en zijn in staat de weerstand te negeren.

Maar dat negeren kost 
enorm veel energie,
net zoals het 
tegen de stroom inzwemmen.

Vermoeidheid, burn out, ziekte,
ontstaan door langdurig je 
natuurlijke systeem te negeren,
en stug tegen je eigen 
goed voelen in te zwemmen.

Moeiteloze actie is altijd aanwezig,
het is een radiozender waar je 
je altijd op af kunt stemmen.

Het is het luisteren naar je gevoel
en je innerlijke stem.
Het is de natuur in jezelf 
de ruimte geven, 
jezelf losmaken van 
het oordel over jezelf,
en het oordeel van de ander.
Het is je losmaken van 
het bedachte systeem, 
en leren leven vanuit je goed voelen.

Zo kom je uit bij de stroom 
van moeiteloze actie
en lijken dingen ineens vanzelf te gaan.

Lichtflits
Uit het boek: Iets in jou
www.lichtflits.com