10. jun, 2022

Natuurlijk leiderschap

Natuurlijk leiderschap
is oprecht en zuiver
vanuit je hart leiding geven.

Het heeft niets te maken
met macht of boven 
iemand staan.

Natuurlijke leiders gebruiken
al hun zintuigen en hun
voelsprieten om dat te
doen wat nodig is.

Ze zijn vaak intuïtief
en kunnen snel inschatten
wat te doen in verschillende
situaties.

Ze werken voor het grotere goed,
vinden evenwicht, harmonie
en balans belangrijk omdat
ze weten dat een mens in
balans, de eigen antwoorden
en oplossingen kan vinden.

Ze staan open voor eigen initiatieven
en zullen er alles aan doen om
een ieder in zijn waarde te laten.

Een natuurlijk leider zal enkel
instappen wanneer de situatie
daarom vraagt en zal dan nog
de ander stimuleren om de
eigen inzichten te vinden.

Vertrouwt op de flow 
van het leven omdat daar 
een duidelijke verbinding
mee is.

Lichtflits