6. jun, 2022

6-6-2022= 6-6-6

6-6-2022 = 6-6-6

Ik heb er een tijdje over
nagedacht en ingevoeld
of ik hier iets over zou schrijven.
Want er zijn heel wat
mensen die inmiddels
weten waar de getallen
voor staan en waar ze
allemaal gebruikt worden.

Maar ik blijf maar voelen
dat het eigenlijk heilige
getallen zijn die zijn 
voorzien van een nieuwe
betekenis.De symbolen waren er al
voordat de nieuwe betekenis
er aan werd gegeven.
Vele symbolen die gebruikt
worden hadden eerst een
andere betekenis.

Symbolen zijn eigenlijk
krachtige energie werkers.
Wanneer men ze voorziet
van oprechte liefdevolle
intenties werken ze nog steeds.

Ik vind het interessant om
te merken dat mijn gevoel
me keer op keer vertelt
dat de tekens en symbolen
zijn gekaapt, zijn voorzien
van een nieuwe betekenis
en verbonden met lage
energie frequenties in de
hoofden van mensen.

Zoals het spirituele bij
mensen angst oproept,
omdat men bewust de
programma's van angst
heeft geprogrammeerd.

Ik blijf steeds bij mijn
eigen innerlijke gevoelens
en weten.

Zou ik hier vandaag niet
over schrijven dan 
zou ik meegaan met 
een onjuiste vertaling 
van deze getallen.

En dat niet alleen.
Het feit dat deze getallen
gestolen zijn door een
groep met slechte bedoelingen.
Geeft voor mij aan dat het
wel een heilig getal moet zijn
geweest voordat men besloot
de heilige kracht eruit
te halen.

Alles mag je 180 graden
draaien en dat zou 
betekenen dat deze getallen
een tegenovergestelde
betekenis hebben.

Licht, liefde en kracht
vanuit de goddelijke bron.
Laat dit het startpunt zijn
om de grote ommekeer
in werking te stellen.
Verbind deze getallen
met een hoge frequentie
en herstel zo de ware
kracht ervan.

Lichtflits