1. jun, 2022

Geen gesprekstof

Geen gesprekstof

Wanneer je bewust 
het besluit neemt 
niet meer te klagen, 
de ander de schuld te geven,
niet meer te roddelen of 
oude koeien uit de sloot te halen,
is de kans vrij groot 
dat je geen gesprekstof 
meer hebt met een 
aantal mensen om je heen.

Dat is het moment dat je 
je bewust wordt uit welke
energie je gesprekken 
hebben bestaan en 
wat dat eigenlijk met je 
goede gevoel doet.

Er zullen mensen blijven 
die niet anders kunnen,
die niet durven te bespreken 
wat er nou daadwerkelijk
diep van binnen 
in hen omgaat en 
alles buiten zichzelf
neerleggen.

Maar wanneer je 
af wilt rekenen met 
negatieve gevoelens 
die je steeds opnieuw ervaart, 
is het nodig om de 
verantwoordelijkheid te nemen 
voor die negatieve gevoelens, 
en jezelf te erkennen 
als de bron daarvan.

Lichtflits