31. mei, 2022

Eigen antwoorden

Eigen antwoorden

Je kent je eigen antwoorden.

Zolang je blijft hengelen
naar antwoorden
buiten jezelf,
ontken je dat jij
je eigen antwoorden
kent.

Je eigen antwoorden
komen wanneer je
de vragen aan je Zelf
durft te stellen.

Wat heb ik nodig ?
Waar word ik blij van ?
Wat zal mij goed doen ?

Je gevoel geeft
je richting,
is je tom-tom.

Je hoofd kan
van alles bedenken,
maar je hart weet.

Lichtflits
Uit het boek : Zoveel Meer