31. mei, 2022

Nieuwe lessen

Er zijn altijd nieuwe lessen
te leren, voor iedereen.

Het is een oneindig proces.

Wat er aan het veranderen is,
is dat het mogelijk wordt
om lessen in liefde te leren.

Ons denken is niet
geprogrammeerd in liefde.
Terwijl ons bewustzijn
de liefde is.

Er zit als het ware een gat,
een 'onjuist' aflijnen,
waardoor het proces om
naar de liefde te gaan
vaak gepaard gaat
met strijd, met twijfel,
met weerstand.

Ons brein is in een andere
frequentie geprogrammeerd.
Daarom hebben veel mensen
het gevoel dat ze iets fout
doen wanneer ze juist
richting de liefde gaan.

Wanneer je de zaken 
enkel vanuit je hoofd benadert 
mag je ervan uit gaan 
dat daar de liefde ontbreekt.

Daarom zegt men ook steeds
ga naar je hart, omdat daar
de liefde die je bent,
volop aanwezig is.

Lichtflits