23. mei, 2022

Divers

Divers

Het liefst spreek ik
in algemeenheden.
Omdat ik steeds vaker
sjablonen ontdek
die voor veel mensen gelden.
De overeenkomsten 
boeien mij meer 
dan de verschillen.

In die zin,
ik waardeer en respecteer
de verschillen,
omdat ze duidelijk maken,
hoe divers het leven
zich uit.

Zonder oordeel is iedere actie
een uiting van energie
die speelt in mensen.

Ik zou niet willen
dat je zonder zelf na te denken
alles klakkeloos van me
overneemt.

Mijn intentie is vanaf 
het begin geweest,
mijn leven zichtbaar maken,
mijn worstelingen te
laten zien, mijn twijfels
en mijn weten.

Gewoon als een aspect
van wat het leven kan zijn.

Mijn pad is niet jouw pad
en zal het ook nooit worden.

We zijn individuele deeltjes
van dezelfde energie.

Hier gekomen om een stukje
van de oneindigheid te leven.
En wat dat stukje is,
is aan jou om te ontdekken.

Lichtflits
Uit het boek: Open deuren