21. mei, 2022

Jezelf

Wat jij denkt over jezelf
wordt waar....

De eerste energie draagt
de naam Jezelf.
Ik haal deze naam ook
graag uit elkaar en
dan wordt het Je Zelf.

Als kracht hoort daar
voor mij het 
"hier ben ik" gevoel bij.
Weten wie je bent,
jezelf neer durven zetten
en op een liefdevolle wijze
je innerlijk naar buiten brengen.

Als onmacht hoort daar
het "kijk niet naar mij"
gevoel bij.
Geen idee hebben wie
je werkelijk bent, jezelf niet
zien staan, wachten op de
waarde die een ander je geeft,
of enkel inspelen op de
verwachtingen van anderen.

Zo vertaal ik mijn gevoelens
die bij deze energie omhoog komen.

Kracht is een hoge frequentie
en onmacht een lage.

Wanneer je je karma op 
de energie 'jezelf'
hebt liggen, dan mag je gaan
kijken hoe jij naar jezelf kijkt.
Hoe het zit met je zelfacceptatie,
met je zelfwaardering en
zelfvertrouwen.

Maar ook naar in welke mate
je in een slachtofferrol
blijft hangen, 
of blijft vasthouden
aan gebeurtenissen 
die al zijn geweest en die
je niet los wil laten.

Het kan ook zijn dat je
je niet gezien en gehoord voelt,
het gevoel hebt dat je
onzichtbaar lijkt voor een ander.
Wat op zich logisch is omdat
je onbewust het signaal
"kijk niet naar mij" uitzendt.

Karma wil zeggen dat je
ziel ervoor heeft gekozen
een bepaalde les te leren.
Je neemt dit karma op je
zodra je geboren wordt.

Het kan dus zijn dat je
familiesituatie heeft 
bijgedragen om slecht
of negatief over jezelf te denken.
Je hebt situaties meegemaakt
die een deuk in je zelfvertrouwen
hebben opgeleverd.
Of je bent echt letterlijk
ergens slachtoffer van
geworden.

Het is de bedoeling dat
je uit die lage trilling komt
over dit onderwerp.
En het vraagt van jou
innerlijk werk.

Er kan een verschuiving
plaatsvinden wanneer jij
ontdekt waarom je het
"kijk niet naar mij gevoel"
bij je draagt.

Vaak zitten daar onbewuste
gedachten en patronen onder
die je aan hebt genomen
zodat het leven dragelijk
voor je werd of dat je zo
voldeed aan de verwachtingen
van de ander waardoor je toch
een beetje liefde ontving.

Werken aan je overtuigingen,
aan je gedachten patronen,
ontdekken wat je werkelijk
over jezelf denkt en waarom
kan je innerlijk in beweging zetten.

Je kan van een onmacht
naar een kracht gaan,
door de frequentie van dat
wat je denkt te veranderen.

Door te vergeven, 
door los te laten,
door te bedanken 
en liefde toe te voegen.

Er zijn allerlei variaties mogelijk.
Ik benoem dit enkel als 
voorbeeld om je een idee
te geven.

Een energie kan oneindig
veel frequenties hebben
en zich dus ook uiten in
vele verschillende vormen.

Bij de energie 'jezelf'
ligt aan de ene kant
het hier ben ik gevoel
en aan de andere kant
kijk niet naar mij.

Het is als het ware een
lijn met uitersten.
En op die lijn zijn veel
variaties mogelijk.

Lichtflits