21. mei, 2022

Nieuwe tijdlijn laten landen

Jij mag de nieuwe tijdlijn
hier laten landen...

Mooie zin die ik tegen kwam
en die bleef hangen.

De gesprekken over
tijdlijnen zijn nu volop gaande.
Een tijdlijn is een visie op
hoe jij zou willen dat je
leven er verder uit zal zien.
Met welke normen en waarden
jij graag zou willen leven.
In welke frequentie en trilling.
En dat voor je zien en leven.

Het is de bedoeling dat je
het gaat leven, wat betekent
dat je je bewust mag worden
welke energieen er dagelijks
centraal staan in je leven.

Wanneer je leeft in angst
is dat de energie die de
overhand heeft.
Je frequentie is laag,
je denken is beperkt en
je hebt het gevoel 
dat er ieder moment iets
kan gebeuren dat je angst
bevestigt.

Een volgende stap is 
angst voor de angst.
Je wil je niet angstig voelen
en toch overvalt het je steeds
weer. Wanneer je er dan
een moment uit bent,
en je dat realiseert,
kan je bang worden dat
de angst je weer gaat
overvallen waardoor je
er als vanzelf direct weer
instapt.

Het is belangrijk dat je
je dan bewust wordt van je
gedachten. Want vaak
gaat dit ongemerkt.

Het is ook belangrijk je bewust
te worden van je omgeving.
Waar je mee omgaat word
je mee besmet.

Energie frequentie 
kan besmettelijk zijn.
Wanneer jij alleen maar
woorden hoort die je bedreigen,
wanneer je alleen maar beelden
ziet die je angstig maken, 
wanneer je veel mensen in
je omgeving hebt die bang zijn,
dan is het logisch dat je 
in die frequentie belandt
en een tijdlijn manifesteert
die in die energie frequentie zit.

Andersom werkt het ook.

Wanneer het je lukt om in
een hoge frequentie te blijven,
gedachten te denken over
waar je het allerliefst mee
bezig wilt zijn, iedere dag
daar bewust mee bezig bent,
in jezelf het goede benadrukt,
jezelf aan alle kanten steunt,
vertrouwt op je eigen inzichten
en weten en daar gehoor aan geeft,
je omringt met mensen die
dat op dezelfde wijze doen,
dan wordt het steeds makkelijker
om in die hoge frequentie te blijven
en zal uiteindelijk die
tijdlijn zich gaan manifesteren.

Omdat we in een wereld leven
waarin vrije wil en keuze
belangrijke onderdelen zijn,
heb je energetisch de vrijheid
om voor jezelf een keuze te maken.

Jij mag de nieuwe tijdlijn
hier laten landen...

Lichtflits