17. mei, 2022

Patroon of gewoonte

Patroon of gewoonte

Wanneer het steeds
meer moeite kost
om een patroon of
gewoonte vol te houden,
krijg je een duidelijk signaal
dat jet het (even)
los mag laten.

Dat het niet meer vanzelf gaat
en dat het nu klaar is.
En dat precies dat,
de ruimte in zich heeft
om te veranderen.

Vaak ervaren we dit
als moeheid of weerstand.
Het zijn de signalen
om stil te gaan staan
en je af te vragen
waarom je doet,
wat je doet.

Wat levert het je op ?
Word je er nog gelukkig van ?

Of zou je liever
voor iets anders
willen kiezen ?

Je lichaam is je klankbord
voor wat er zich
van binnen afspeelt.

Als je niet kan voelen
of je gevoelens negeert,
zal uiteindelijk
je lichaam gaan spreken.

Lichtflits
Uit het boek: Zoveel Meer
www.lichtflits.com